Okubo
176.8 km (109.9 mi) từ vị trí tìm kiếm
1-7-26

Nhà trọ

Located in the center of Shinjuku, Tokyo

  Thứ 13-Tháng Sáu-2020  -  Chủ 14-Tháng Sáu-2020 (1 đêm)

JPY 5,000.00 giường mỗi đêm
Dormitory (với 4 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh