Phumi Kampong Khsach
11.7 km (7.2 mi) từ vị trí tìm kiếm
Holiday Villa

Căn hộ

Вилла на побережье Сиануквиль

  Thứ 25-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 26-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$20.00 căn hộ mỗi đêm
Double
Phòng tắm riêng   
$20.00 căn hộ mỗi đêm
Double Bedroom (với 1 giường)
Phòng tắm riêng