Phumi Kampong Khsach
33.2 km (20.7 mi) từ vị trí tìm kiếm
Holiday Villa

Căn hộ

Вилла на побережье Сиануквиль

  Thứ 12-Tháng Sáu-2020  -  Thứ 13-Tháng Sáu-2020 (1 đêm)

$20.00 căn hộ mỗi đêm
Double
Phòng tắm riêng   
$20.00 căn hộ mỗi đêm
Double Bedroom (với 1 giường)
Phòng tắm riêng