Quy Nhon
368 Xuân Diệu

Khách sạn

KHách sạn ven biển và nằm tại trung tâm thành phố

  Thứ 13-Tháng ba-2021  -  Chủ 14-Tháng ba-2021 (1 đêm)

VND 450,000.00 phòng mỗi đêm
Superior Double (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   
VND 450,000.00 phòng mỗi đêm
Superior Twin (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   
VND 500,000.00 phòng mỗi đêm
Superior Sea (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   
VND 550,000.00 phòng mỗi đêm
Superior Triple (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   
VND 600,000.00 phòng mỗi đêm
Deluxe Double (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   

Quy Nhon
489 An Duong Vuong Street

Khách sạn

Seagull hotel - An international 4-star hotel - located right on the beautiful coastal beach in Quy Nhon city, Vietnam

Seagull Hotel 22 ảnh

  Thứ 13-Tháng ba-2021  -  Chủ 14-Tháng ba-2021 (1 đêm)

$35.00 phòng mỗi đêm
Superior (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$40.00 phòng mỗi đêm
Superior (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$45.00 phòng mỗi đêm
Deluxe (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$55.00 phòng mỗi đêm
Deluxe Twin (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng   
$55.00 phòng mỗi đêm
Luxury Double (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng   
$65.00 phòng mỗi đêm
Luxury Twn (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   

Quy Nhon
01 Han Mac Tu Street

Phương sách

Quy Nhon, Viet Nam

Royal Hotel and Healthcare Resort Quy Nh 14 ảnh

  Thứ 13-Tháng ba-2021  -  Chủ 14-Tháng ba-2021 (1 đêm)

$45.00 phòng mỗi đêm
Deluxe Garden View (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   
$45.00 phòng mỗi đêm
Deluxe Garden View (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   
$55.00 phòng mỗi đêm
Deluxe Sea View (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   
$55.00 phòng mỗi đêm
Deluxe Sea View (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   

Quy Nhon
Hai Nam

Nhà trọ

Idyllic, Affordable, Beachside resort in a tranquile, traditional Vietnamese fishing village

Nhon Hai Beach Hostel 1 ảnh

  Thứ 13-Tháng ba-2021  -  Chủ 14-Tháng ba-2021 (1 đêm)

$22.00 phòng mỗi đêm
Twin
Phòng tắm riêng   

Đang tìm kiếm 4 tính chất