Salt Lake City
225 N State St

Khách sạn

Inn on the Hill Bed and Breakfast is located in beautiful downtown Salt Lake City in the historic Capitol Hill neighborhood.

Inn On The Hill Bed and Breakfast 3 ảnh

  Thứ 02-Tháng Sáu-2022  -  Thứ 03-Tháng Sáu-2022 (1 đêm)

$230.00 phòng mỗi đêm
Arches (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$290.00 phòng mỗi đêm
Escalante (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   

Salt Lake City
21 E Kelsey Ave

Nhà trọ

Your home away from home

  Thứ 02-Tháng Sáu-2022  -  Thứ 03-Tháng Sáu-2022 (1 đêm)

$20.00 người mỗi đêm
Double (với 2 giường)
Tắm chung    Bao gồm vải lanh   

Đang tìm kiếm 2 tính chất