Simpson Bay
Building # 14Eo, Street 201, Sangkat Toulsvayprey Ii

Khách sạn

Hang Neak Hotel’s Management and Experienced staffs welcome you for relaxing and comfort stay with us. Hotel provides 24 hours services & security at affordable price & modern facilities to serve you.

Hang Neak Hotel - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Simpson Bay 22 ảnh

  Thứ 13-Tháng Sáu-2020  -  Chủ 14-Tháng Sáu-2020 (1 đêm)

$22.00 phòng mỗi đêm
Deluxe Single Room (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng