Rangoon
No. 12 , Pho Sein Road , Tamwe Township , Yangon.

Khách sạn

Yangon

Best Western Green Hill Hotel - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Rangoon 11 ảnh

  Thứ 28-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 29-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$155.00 phòng mỗi đêm
Deluxe (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày
$178.00 phòng mỗi đêm
Executive Deluxe (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày
$205.00 phòng mỗi đêm
Grand Deluxe (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày
$215.00 phòng mỗi đêm
Permier Deluxe (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày

Mayangon
384, Wireless Lane(1), Kabaraye Pagoda Road, Mayangon Townsh

Giường và bữa sáng

Hotel near Yangon International Airport

Great Feel Hotel - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Mayangon 14 ảnh

  Thứ 28-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 29-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$100.00 phòng mỗi đêm
Superior Double (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$100.00 phòng mỗi đêm
Superior Twin (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$114.00 phòng mỗi đêm
Deluxe Double (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$114.00 phòng mỗi đêm
Deluxe Twin (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   

Rangoon
No. 102, Lower 39Th Street, Kyauktada Township.

Nhà trọ

Little Yangon hostel is a place for all the international travellers looking for downtown locations, walkable distance to many attractions, restaurant and bar, sightseeing and of course great price. We have a comfortable lounge for travellers to socialize

  Thứ 28-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 29-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$8.00 giường mỗi đêm
8-Bed Mixed Dorm (với 8 giường)
Bao gồm ăn sáng    Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
$8.40 giường mỗi đêm
6-Bed Mixed Dorm (với 6 giường)
Bao gồm ăn sáng    Tắm chung    Bao gồm vải lanh   
$9.00 giường mỗi đêm
8-Bed Mixed Dorm With Shared Balcony (với 8 giường)
Bao gồm ăn sáng    Tắm chung    Bao gồm vải lanh   

Đang tìm kiếm 3 tính chất