Tebangan
Jalan Bau Bau, Br. Kedisan Kaja

Phương sách

A true rice field villa

Villa Kemuning Ubud - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Tebangan 12 ảnh

  Thứ 28-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 29-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$50.00 phòng mỗi đêm
Deluxe Suite (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng