Tuyen Quang
No. 176A, Binh Thuan Street, Tuyen Quang City

Khách sạn

The prime location of the hotel is situated in the heart of the bustling city. Royal Palace Hotel - the first four star quality Hotel in Tuyen Quang province, Vietnam. 160km from Vietnam's capital to Tuyen Quang province.

Royal Place Hotel 19 ảnh

  Thứ 06-Tháng ba-2021  -  Chủ 07-Tháng ba-2021 (1 đêm)

$28.60 giường mỗi đêm
Deluxe (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng    Bao gồm vải lanh   
$29.50 phòng mỗi đêm
Deluxe (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$39.00 phòng mỗi đêm
Deluxe (với 3 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$48.10 giường mỗi đêm
Luxury (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng    Bao gồm vải lanh   
$48.10 phòng mỗi đêm
Luxury (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$59.20 phòng mỗi đêm
Luxury (với 3 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$118.20 phòng mỗi đêm
Apartment (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$169.00 phòng mỗi đêm
Apartment (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
$283.40 giường mỗi đêm
Suite (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng    Bao gồm vải lanh   
$295.50 phòng mỗi đêm
Royal Palace Sutie (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng