Ubibria
Jl. Monkey Forest

Khách sạn

Ponodk Pundi - a hotel in the heart of Ubud

  Thứ 23-Tháng Sáu-2021  -  Thứ 24-Tháng Sáu-2021 (1 đêm)

$60.00 phòng mỗi đêm
Standard Room (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng