Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hotel Casa Rustica

Khách sạn tốt nhất gần tôi
Hotel Casa Rustica
4.2   

122 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Budget hotel, great place, 1 blk from central park of Antigua, safe location, close to all important sites. Wi-Fi, Travel desk, bi-lingual staff, beautiful gardens, 3 terraces w/great views, kitchen, laundry service, bag storage, pet friendly