Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Cerrito Tropical

Book một cuộc phiêu lưu hoặc phá vỡ thành phố
Cerrito Tropical
4.2   

104 Tổng số đánh giá

Chu cấp nơi ngủ và bưa sáng

Bed & Breakfast LODGE, Panama, Taboga Island , hillside location views of ocean & garden & ships entering Panama Canal, backed by rainforest. Friendly, WIFI, good food, quiet, beach, hiking, fishing. Experience quaint Taboga Island Panama with