Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Cerrito Tropical

Nhà ở nông thôn và căn hộ
Cerrito Tropical
4.2   

104 Tổng số đánh giá

Chu cấp nơi ngủ và bưa sáng

Panama, Taboga Island , hillside location views of ocean & garden & ships entering Panama Canal, backed by rainforest. Friendly, good food, quiet, beach, hiking, fishing. Experience quaint Taboga Island Panama with Cerrito Tropical!