Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Posada Don Valentino

Các giao dịch du lịch kỳ nghỉ tuyệt vời
Posada Don Valentino
4.0   

60 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Budget hotel & midrange hostel or guest house in Antigua Guatemala, 2 blocks from Central Park, close to important sites, far enough away for a peaceful rest. Travel desk, Internet cafe, International phone calls, Kitchen, Bi-lingual staff.