Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Posada Don Valentino

Đặt phòng trực tuyến
Posada Don Valentino
4.0   

60 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Budget hotel & midrange hostel or guest house in Antigua Guatemala, 2 blocks from Central Park, close to important sites, far enough away for a peaceful rest. Travel desk, Internet cafe, International phone calls, Kitchen, Bi-lingual staff.