Khu vực của Barbados

Thành phố trong Barbados

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Bridgetown

$85.00 căn hộ, chung cư mỗi đêm

Căn hộ, chung cư

Malfranza Apartments represent three self contained units located in St Michael, Barbados.

Malfranza Apartments - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Bridgetown, đặt phòng khách sạn 16 ảnh

Holders

$370.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

One of the Finest Luxury Beach Hotels on the West Coast