Khu vực của Grenada

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Saint George's

$400.00 căn hộ, chung cư mỗi đêm

Căn hộ, chung cư

Mandela Court Luxury Suites is a family owned apartment hotel located in Lance Aux Epines, Grenada most prestigious and coverted neighbourhood. It consist of eleven spacious and well decorated suits, seven two bedrooms and four one bedrooms.

Mandela Court Luxury Suite, Các điểm đến phổ biến và khách sạn 20 ảnh