Khu vực của Haiti

Thành phố trong Haiti

Đang tìm kiếm 3 tính chất

Petionville

$5,000.00 căn hộ, chung cư mỗi đêm

Căn hộ, chung cư

Located in Haiti is my lovely cozy appartment

Great Stay in Haiti - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Petionville, khách sạn giá rẻ 5 ảnh

Port-au-Prince

$20.00 người mỗi đêm
2.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Your Home Away from Home

Pacot Breeze Hotel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Port-au-Prince 23 ảnh

Port-au-Prince

$25.00 người mỗi đêm

Nhà trọ

Our base is a co-living and co-working community built on the idea of shared resources and shared overhead

Haiti Communitere - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Port-au-Prince 61 ảnh