Astana, Kazakhstan

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Astana

KZT 2,500.00 người mỗi đêm

Nhà trọ

Nomad Hostel – is the first youth hostel located in the heart of the capital of Kazakhstan

Nomad Hostel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Astana, Nghỉ dưỡng và nghỉ mát trọn gói 14 ảnh

Astana

KZT 3,000.00 người mỗi đêm

Nhà trọ

Affordable stay in comfortable multi-person room configurations. Centrally located on the left bank of Astana’s new administrative center. A mix of European comfort and Kazakh hospitality.

Good.time Hostel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Astana 5 ảnh