Ban Chommani, Laos

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Ban Chommani

$68.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Vientiane City Hotel in the heart of the city, walking distance to all the temples, embassies and the Mekong Riverfront