Ban Tai, Thailand

Các thành phố nổi tiếng trong Thailand

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Ban Tai

THB 248.75 người mỗi đêm
4.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Beds from 99b in the centre of the action - 60 beds and 2-bed Villa

Echo Beach Backpackers, đặt phòng nghỉ 12 ảnh