Bandengan, Indonesia

Các thành phố nổi tiếng trong Indonesia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Bandengan

IDR 320,000.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Boutique Budget Hotel

7 Bidadari Seminyak - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Bandengan, đặt phòng khách sạn 15 ảnh