Bang Phlat, Thailand

Các thành phố nổi tiếng trong Thailand

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Bang Phlat

THB 250.00 người mỗi đêm

Nhà trọ

Hostel art music

The Overstay, khách sạn giá rẻ 2 ảnh

Bang Phlat

THB 350.00 người mỗi đêm

Nhà trọ

Memory art and believe are the main idea. We believe hostel makes the different experience for living.

We Believe Hostel 16 ảnh