Bishkek, Kyrgyzstan

Các thành phố nổi tiếng trong Kyrgyzstan

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Bishkek

$60.00 người mỗi đêm

Khác

Backpackers Hostel 'FREE & EASY' is a guesthouse combining features of hostel, homestay, and yurtstay. We have 2 branches at south part of the city.

Backpackers Hostel Free and Easy, khách sạn giá rẻ 8 ảnh

Bishkek

Khách sạn

Bishkek Boutique – новая, светлая, комфортабельная гостиница, расположенная в цен