Can Tho, Viet Nam

Các thành phố nổi tiếng trong Viet Nam

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Can Tho

$15.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Nam Mon, Budget Design Hotel, our latest 10 room, affordable modern hotel, located in the heart of Can Tho city, the Capital of the Mekong Delta, very local and heart warming district. Known throughout the region for its floating market.

Nam Mon Hotel, Những ngày nghỉ được đánh giá cao nhất 32 ảnh