Gilis, Indonesia

Các thành phố nổi tiếng trong Indonesia

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Gilis

$55.00 phòng mỗi đêm

Homestay

PONDOK MALINO ( MALINO HOMESTAY ) is not just a HOMESTAY, your HOME a way to STAY at Gili Trawangan Island. Located on the heart of Gili Trawangan Island, just 10 minutes from the Jetty/Harbor and walking distance to the Beach Walk area.

Malino Homestay - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Gilis, đặt phòng khách sạn 4 ảnh

Gilis

$90.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Good Heart Resort - The Unique Resort at Gili Trawangan