Jimbaran, Indonesia

Các thành phố nổi tiếng trong Indonesia

Đang tìm kiếm 3 tính chất

Jimbaran

$253.00 đơn vị mỗi đêm

Biệt thự

The tropical Mahagiri Dreamland Villas & Spa provides spacious private villas with a private pool, kitchen and free Wi-Fi

Mahagiri Dreamland Villas and Spa - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Jimbaran, đặt phòng nghỉ 14 ảnh

Jimbaran

$400.00 đơn vị mỗi đêm

Biệt thự

Great Villa in Jimbaran

Villa Exotic Jimbaran - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Jimbaran 7 ảnh

Jimbaran

$30.00 phòng mỗi đêm

Homestay

Jimbaran Garden Homestay Bali is a character garden villa situated on the hills of the Bukit Peninsula of Jimbaran Bay, Bali. Our homestay offers you a clean, safe, and comfortable environment and provides cultural experience while you visit Jimbaran.

Jimbaran Garden Homestay Bali - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Jimbaran 15 ảnh