Kaziranga, India

Các thành phố nổi tiếng trong India

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Kaziranga

INR 12,500.00 người mỗi đêm

Cottage

Diphlu River Lodge opened in January 2008, providing much-needed top-class accommodation at Kaziranga National Park, a World Heritage Site.

Diphlu River Lodge, đặt phòng khách sạn 15 ảnh