Khum Prek Ta Sar, Cambodia

Các thành phố nổi tiếng trong Cambodia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Khum Prek Ta Sar

$75.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Holiday Villa Nataya

Holiday Villa Nataya - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Khum Prek Ta Sar, đặt phòng nghỉ 6 ảnh