Mae Rim, Thailand

Các thành phố nổi tiếng trong Thailand

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Mae Rim

THB 990.00 phòng mỗi đêm

Phương sách

Muang Gudi Resort is an inspiring collaboration between several of Thailand's prominent architects. A blend between Ayutthaya and Sukhothai period architecture