Mataram, Indonesia

Các thành phố nổi tiếng trong Indonesia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Mataram

$53.00 phòng mỗi đêm

Phương sách

The Gili Air Hotel is a tourist resort located on the sea, which rises onto the small Gili Air atoll.

Gili Air Hotel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Mataram, đặt phòng nghỉ 23 ảnh