Moc Chau, Viet Nam

Các thành phố nổi tiếng trong Viet Nam

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Moc Chau

$15.00 người mỗi đêm

Khách sạn

With its convenient location, Mocchau Arena Village is only some minutes away from many tourist attractions such as: in the center of Moc Chau town, Doi Cave, Dai Yem Waterfall, Pine Forest in Ang Village, …

Mocchau Arena Village, khách sạn giá rẻ 21 ảnh