Negara, Indonesia

Các thành phố nổi tiếng trong Indonesia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Negara

$250.00 phòng mỗi đêm

Phương sách

Taman Wana Villas & Spa offer a relaxing environment, a stylish unique world - class resort destination is in equal parts an exclusive jungle lodge, a five star boutique hotel and a mountain retreat.

Taman Wana Villas and Spa - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Negara, đặt phòng nghỉ 15 ảnh