Osaka, Japan

Các thành phố nổi tiếng trong Japan

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Osaka

JPY 2,650.00 người mỗi đêm
2.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Functional living settings, dormitories and apartments aparthotel style with all the most

Central Osaka Hostel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Osaka, khách sạn giá rẻ 5 ảnh