Pakxe, Laos

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Pakxe

$6.00 người mỗi đêm

Giường và bữa sáng

Pakse Riverside Bed and Breakfast

Pakse Riverside Bed and Breakfast - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Pakxe, Cho thuê dài hạn tại khách sạn hoặc căn hộ 22 ảnh