Pemayangtse, India

Các thành phố nổi tiếng trong India

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Pemayangtse

INR 4,500.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Hotel Sonamchen offers warm services, wonderful accommodation options, breathtaking natural views and complete relaxation to the visitors in Pelling.

Hotel Sonamchen, đặt phòng khách sạn 5 ảnh