Phetchaburi, Thailand

Các thành phố nổi tiếng trong Thailand

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Phetchaburi

THB 4,800.00 phòng mỗi đêm

Phương sách

On a pristine beach of Thailand’s best-loved historical resort town is a luxury resort reminiscing our Hua Hin charms. Devasom Hua Hin Resort offers a unique beachfront relaxing retreat.

Devasom Hua Hin Resort, khách sạn giá rẻ 10 ảnh