Phu Nhuan, Viet Nam

Các thành phố nổi tiếng trong Viet Nam

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Phu Nhuan

$20.90 người mỗi đêm

Khách sạn

Hotel 199 is the 3 star Hotel in Ho Chi Minh City. Perfectly located just a 10-minute drive from Tan Son Nhat International Airport and 20 minutes from the City Center

Hotel 199, Các khách sạn được khuyến cáo nhất bởi khách du lịch và khách hàng 14 ảnh

Phu Nhuan

$80.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Boutique hotel , airport hotel , unique designed

The Alcove Library Hotel 23 ảnh