Phuket Airport, Thailand

Các thành phố nổi tiếng trong Thailand

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Phuket Airport

THB 1,150.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

The perfect overnight hotel only 300m from Phuket International Airport - open 24/7

Phuket Airport Overnight Hotel, đặt phòng nghỉ 15 ảnh