Phumi Bek Bak, Cambodia

Các thành phố nổi tiếng trong Cambodia

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Phumi Bek Bak

$30.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

This 10 storey property captures an enviable location in Phnom Penh. Centrally located to offer easy access to Historical Independent Monument, Olympic Stadium, and the Russian Market, Salita Hotel is also an effortless stroll from restaurants, pubs .

Salita Hotel - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Phumi Bek Bak, khách sạn giá rẻ 26 ảnh

Phumi Bek Bak

$85.00 người mỗi đêm

Khách sạn

near the royal park

River Home Hotel - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Phumi Bek Bak 22 ảnh