Phumi Peam Reang Kraom, Cambodia

Các thành phố nổi tiếng trong Cambodia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Phumi Peam Reang Kraom

$150.00 phòng mỗi đêm

Phương sách

The Truly Boutique Hotel in Sihanouk Ville-Cambodia, Kingdom of Wonder !

The Visnu Boutique Hotel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Phumi Peam Reang Kraom, đặt phòng khách sạn 14 ảnh