Phumi Prey Kambot, Cambodia

Các thành phố nổi tiếng trong Cambodia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Phumi Prey Kambot

$15.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Sou Ching Hotel is located in an ecologically pure, green, picturesque and quiet part of Sihanoukville, between the center of the city and the Victory beach area.

Sou Ching Hotel - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Phumi Prey Kambot, đặt phòng khách sạn 6 ảnh