Phumi Rumchek, Cambodia

Các thành phố nổi tiếng trong Cambodia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Phumi Rumchek

$65.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Phka Villa Battambang is an oasis of calm and peaceful retreat, located in center of town and far away from the busy city streets. The hotel is one of the finest in battambang and offers a beautiful black tiled pool and a restaurant serving Khmer and West

Phka Villa - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Phumi Rumchek, đặt phòng nghỉ 14 ảnh