Phumi Toek Thla, Cambodia

Các thành phố nổi tiếng trong Cambodia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Phumi Toek Thla

$41.00 thuê mỗi đêm

Thuê kỳ nghỉ

Are you looking for a comfortable temporary accommodation in Phnom Penh Per Night, Weekly or Monthly ? Well, You just found it !

La Belle Residence - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Phumi Toek Thla, Khách sạn và điểm đến trên con đường bị đánh đập 17 ảnh