Pollachi, India

Các thành phố nổi tiếng trong India

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Pollachi

INR 1,250.00 người mỗi đêm

Khách sạn

Lemurian Life Resorts is well known natural resort located near Reddiyarur, Pollachi.

Pollachi

INR 2,000.00 phòng mỗi đêm

Phương sách

Cotsvilla Topslip is a 30 acre 15 cottage Eco-friendly resort nestled in a idyllic woodland amongst the outstanding beautiful Mountain views bordering Topslip Tiger Reserve.