Rapid City, South Dakota

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Rapid City

$140.00 phòng mỗi đêm

Giường và bữa sáng

Comfortable, contemporary lodge set in the middle of the Ponderosa Pine forest of the Black Hills.

Peregrine Pointe Bed And Breakfast - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Rapid City, đặt phòng khách sạn 1 ảnh