Senggigi, Indonesia

Các thành phố nổi tiếng trong Indonesia

Đang tìm kiếm 5 tính chất

Senggigi

IDR 120,000.00 người mỗi đêm

Nhà trọ

The First and Best Hostel in Senggigi

On The Way Hostel and Loungesweethostel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Senggigi, Tìm giá thấp nhất trên khách sạn phù hợp với bạn 15 ảnh

Senggigi

$30.00 người mỗi đêm

Khách sạn

hotel in Senggigi, hotel in lombok, hostel in lombolk, hostel in senggigi, bed and breakfast.

Pesona Bulan Baru Hotel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Senggigi 27 ảnh

Senggigi

$145.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Qunci Villas Hotel is a romantic, peaceful and stylish Lombok retreat.

Senggigi

$165.00 phòng mỗi đêm

Phương sách

Uniquely designed as an exclusive resort in Lombok with Ocean View

Svarga Resort - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Senggigi 24 ảnh

Senggigi

$20.00 phòng mỗi đêm

Phương sách

Wooden house hotel, Senggigi , 30 minute to Gili Trawangan Harbour

Hotel Pesona Bulan Baru - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Senggigi 2 ảnh