Simpson Bay, Cambodia

Các thành phố nổi tiếng trong Cambodia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Simpson Bay

$22.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Hang Neak Hotel’s Management and Experienced staffs welcome you for relaxing and comfort stay with us. Hotel provides 24 hours services & security at affordable price & modern facilities to serve you.

Hang Neak Hotel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Simpson Bay, khách sạn giá rẻ 22 ảnh