T'elavi, Georgia Republic

Các thành phố nổi tiếng trong Georgia Republic

Đang tìm kiếm 1 tính chất

T'elavi

$22.00 phòng mỗi đêm

Nhà khách

Good place in center of Telavi

Hotel Zandukeli Inn - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo T'elavi, đặt phòng nghỉ 13 ảnh