Tam Ky, Viet Nam

Các thành phố nổi tiếng trong Viet Nam

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Tam Ky

$27.00 phòng mỗi đêm

Phương sách

19th Century - Cat Bien Farmstay Resort is the 3 starts resort in typical Vietnamese family business. Therefore it offers pleasant accommodation with a variety of amenities at the right price.

19th Century - Cat Bien Resort, Khu vực an toàn nhất hay khu phố nào là tốt nhất cho khách sạn 26 ảnh